Minnesfond för Gunilla Josefsson

09.09.2019 kl. 15:09
En av Finlands Svenska Sång- och Musikförbunds stora inspiratörer, Gunilla Josefsson (född 30 juli 1939), har gått bort i en ålder av 80 år. FSSMF har grundat en minnesfond för Gunilla Josefsson.

Gunilla växte upp i en synnerligen musikalisk familj: hennes far var kompositören och musikläraren Selim Segerstam och hennes bror dirigenten och tonsättaren Leif Segerstam. Gunilla har under hela sitt verksamma liv arbetat för körsången och musiken i framförallt västra Nyland där hon bland annat grundade och dirigerade flera körer, bland andra ABC-kören, Västra Nylands kammarkör, damkören Aurea och Kungsvägens kör. Hon dirigerade också flera andra körer: Hangö Damkör, Ekenäs Damkör, Ekenäs Manskör och Karis Manskör.

Därtill var Gunilla aktiv inom Finlands Svenska Damkörsförbund FSD där hon fungerat som förbundsdirigent mellan åren 1988 och 1996. Gunilla var också en av dem som grundade De Ungas Musikförbund i Svenskfinland DUNK. Under sina verksamma år både skrev och arrangerade Gunilla mycket musik för både ungdoms- och vuxenkörer, därtill arbetade hon som musiklärare. Gunilla hade även en sällsynt aktiv roll inom förbundet i samband med sångfesterna, och hon har verkat som dirigent och medlem i olika arbetsgrupper under sångfesterna genom åren.

Till sin utbildning var Gunilla folkskollärare och hon hade också en musikpedagogisk examen i sång. Sedan 2002 erhöll Gunilla statlig konstnärspension. 

FSSMF har grundat en minnesfond för Gunilla Josefsson. Man kan betala in en summa på kontonumret FI73 4970 1010 7203 04 HELSFIHH. Skriv ”Gunilla Josefssons minnesfond” i meddelandefältet.