Sångfesten en värdefull erfarenhet för små körer – man får inspiration och nya körkompisar

15.10.2019 kl. 09:54
Hur är det egentligen att delta i en sångfest som en vanlig korist? Lili-Ann Brolund från Malax har deltagit i varje sångfest sen år 1987. Efter totalt sju sångfester kan hon konstatera att man sällan upplever en så stark gemenskap som när man sjunger i en stor masskör.

Året var 1983 då Lili-Ann Brolund började sjunga i kör. Man kan lugnt säga att hon fick blodad tand för hon har sjungit så gott som utan avbrott sen dess. 1987 deltog hon i sin första sång- och musikfest i Jakobstad och inte en enda har hon missat sen dess, trots att hon under en tid bodde i USA. 

1987 i Jakobstad, 1991 i Ekenäs, 1996 i Mariehamn, 2001 i Esbo, 2006 i Vasa, 2011 i Åbo och 2016 i Karleby. 100-årsjubileet i Ekenäs 1991 är Lili-Ann Brolunds bästa sångfestminne. 

– Det var storslaget och fastnade i minnet alldeles extra. Vi var väldigt många deltagare, flera tusen, och det fanns inte tillräckligt med sovplatser i stan så vi sov på tåget. Det var väldigt roligt. 

Brolund och hennes körkamrater sov två och två i kupéerna, och det var en halv kilometer till duschen och frukoststället från tåget. Men tågövernattningen var enligt dem det bästa alternativet eftersom de ville bo nära centrum och resten av sångfestens deltagare. Hon säger att repertoaren i Ekenäs var väldigt bra. Den var lagom lätt, men samtidigt lite utmanande. 

Vi-anda kring sjungandet 
Det bästa med att delta i sångfesterna är att man förstås får sjunga och att man träffar andra sångare som man annars kanske aldrig skulle träffa, berättar Brolund.
 
– När man kommer igen om fem år på nästa sångfest så känner man igen varandra, berättar Brolund.

Men det som är alldeles unikt med sångfesterna är den gemenskap som uppstår när tusentals människor sjunger tillsammans.  
– Man skapar en samhörighet, en vi-anda kring sjungandet som är helt unik. 

Brolund sjunger själv i Helsingbykören och Finlandia Order of Runeberg. Men sina körer har hon deltagit i nordisk-baltiska körfestivaler och därför är hon ganska van vid stora körfester. 

– Det kan vara utmanande att sjunga i masskör, och man måste kunna sin stämma. 

Om man tvekar och funderar på om Festival 21 i Helsingfors 2021 faktiskt är någonting för en och ens kör, så lönar det sig att tänka om. 

– Som sångare borde man få känna på hur det är att sjunga i ett större sammanhang, särskilt om man sjunger i en kör som inte rör sej så mycket utanför den egna zonen. Då blir kören en erfarenhet rikare och det stärker sammanhållningen att resa bort och delta i en sångfest, säger Brolund. 

Under en sångfest får man också en stor dos inspiration då man får lyssna på andra körer och ta till sig ny repertoar och nya musikstilar. Brolund tycker att repertoaren under sångfesten är viktig, men den får inte vara för krävande. Eftersom hon tagit del av sångfestens konstnärliga ledare, Kari Turunens, vision kring Festival 21 vet hon att repertoaren kommer att bli lagom utmanande. 

– Den här sångfesten blir nog bra!