Foto: Finlands Ungdomskör

Sjung in till Finlands Ungdomskör!

22.11.2019 kl. 13:44
Finlands Ungdomskör söker sångare till alla stämmor. Kören kallar 16-26-åriga sångare från hela Finland till digitala insjungningar fram till den 15.12.2019.

Finlands Ungdomskör erbjuder unga sångare i åldern 16-26 år från hela landet möjlighet att få skapa vokalmusik på hög nivå. Den i januari 2019 grundade kören leds av Elisa Huovinen.

Den tvåspråkiga kören erbjuder en musikalisk plattform för ungdomar som vill utvecklas som sångare och musiker. Finländsk, nordisk och baltisk musik utgör grundstommen för repertoaren, men kören tar sig fördomsfritt an många olika musikstilar från olika kulturer.

Information om insjungningarna:

  • Ifall du är under 18 år gammal bör du söka med till kören med tillstånd av en vårdnadshavare.
  • Du kan filma din insjungning till exempel med din telefon. Ladda upp videon (1 min presentation + fritt val av stycke utan ackompanjemang) på t.ex. Google Drive eller YouTube och länka videon i ansökan.
  •  Du får info per e-post gällande eventuell kallelse till live-insjungning som ordnas söndagen 26 januari i Helsingfors.

Läs mer om insjungningarna och anmäl dig här.

Finlands Ungdomskör administreras av DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, samlas för övningar och konserter 8-10 gånger under året. Kören står för sångarnas resor och logi vilket möjliggörs av understöd av bland andra Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.