Kom ihåg att redovisa för värdesedlar senast den 14 december!

01.12.2019 kl. 14:23
Har din kör beviljats en värdesedel av FSSMF i början av året? Kom ihåg att lämna in en redovisning senast den 14 december!

Ensembler som fått värdesedlar ämnade för utbildnings- och instruktionsverksamhet måste lämna in en redovisning efter genomförd utbildning. 

Fyll i blanketten här för att redovisa.

OBS! Kvitton skickas skilt per mail till epostadressen kansli@fssmf.fi  (Ämne: Redovisning, värdesedel, körens namn) där man också kort kan beskriva utbildningens innehåll och genomförande.

Sista redovisningsdag är 14.12.

Efter att redovisningen godkänts betalar FSSMF ut bidraget till uppgivet konto.