Vi anställer en producent för sång- och musikfesten!

01.12.2019 kl. 14:07
FSSMF anställer en producent med ansvar för sång- och musikfesten i Helsingfors 2021.

Den stora finlandssvenska sång- och musikfesten ordnas vart femte år, denna gång 10-13 juni 2021 i Helsingfors. Uppskattat antal deltagare: 2500 korister och instrumentalister. Producentuppdraget utförs i nära samarbete med kanslipersonalen på G18 i Helsingfors, senare även med producentassistent.

ARBETSUPPGIFTER

Konsertproduktioner. 
Festivalevent.
Förberedande event. 
Sammanställande av material.
Koordinerande av volontärer.
Övriga uppgifter inom festivalproduktion.

ARBETSTID

Deltid från januari 2020.
Fulltid från december 2020 till juni 2021.

LÖN/ERSÄTTNING

Enligt överenskommelse.

TILLÄGGSUPPGIFTER

Resonans sångfest-temanummer 3-2019:
https://issuu.com/resonansfssmf/docs/resonans_nummer_3_webb 

Festivalinfo:
www.festival21.fi

Organisationsinfo:
www.fssmf.fi

KONTAKT

Henrik Lillhannus, verksamhetsledare
henrik.lillhannus@fssmf.fi  0500 865990

Ona Sandberg, producent (moderskapsledig från mars 2020)
ona.sandberg@fssmf.fi   040 5360404

ANSÖKNINGAR

Ansökning med CV skickas senast den 10 januari 2020 till: 
henrik.lillhannus@fssmf.fi