Konstrådet kräver snabba stödåtgärder som skattelättnader och arbetsunderstöd till kulturbranschen

16.03.2020 kl. 14:58
Centret för konstfrämjande har i dag, den 16 mars, publicerat ett uttalande där man kräver snabba stödåtgärder av staten för att trygga konst- och kulturbranschen. Kulturbranschen hör till de områden som får ta emot den största smällen då coronavirusepidemin skakar om hela samhället.

Följderna av coronavirusepidemin märks direkt i kulturbranschen. Under de senaste dagarna har publika tillställningar inhiberats eller ägt rum för tomma åskådarplatser. Samtidigt är det ofta svårt eller omöjligt att arbeta på distans. Detta innebär tunga ekonomiska påfrestningar för aktörer inom kulturbranschen. Speciellt utsatta är frilansare vars inkomstkälla för de tre kommande månaderna är ytterst osäker eller till och med har dragits in helt och hållet. Dessutom saknar frilansare samma skyddsnät som löntagare har.

Alla organisationer och företag inom kulturbranschen väntas drabbas av ekonomiska problem, och samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konkurser är att vänta. Både små och stora aktörer och betydelsefulla kulturevenemang är hotade. I värsta fall kan vi stå inför en kris som rubbar hela ekosystemet och drabbar alla kulturområden.

Konstrådet uppmanar staten och fondfältet att ta till snabba och exeptionella stödåtgärder inom kulturbranschen för att undvika och underlätta en omedelbar nödsituation. Konstrådet föreslår att 1-3 månader långa arbetsstöd ska utlysas så fort som möjligt, så att frilansare kan ta sig igenom den värsta tidsperioden. Dessa undersödsprocesser borde också försnabbas. 

Konstrådet föreslår att man allvarligt överväger att avdragsrätten för donationer utvidgas så att den kommer att gälla även individer vid sidan av företag. Om denna förändring genomförs på ett väl genomtänkt sätt kan den tjäna konst- och kulturfältet och erbjuda ny finansiering som branschen är i stort behov av.

Kulturkonsumenterna uppmanas vara förstående i denna svåra situation då utgifterna består men inkomsterna uteblir. Om man har möjlighet är det en fin och värdefull gärning att inte inte kräva tillbaka sina pengar då ett evenemang ställts in.

Konstrådet påminner också om att konstnärer utgör en viktig del av samhället då de genom sitt arbete skapar ekonomisk nytta och därmed också skatteintäkter, som nu uteblir. Att värna om konstnärernas och kulturbranschens levnadsvillkor är alltså inte en fråga om välgörenhet utan de facto livsviktigt för hela samhällets funktion i denna svåra situation. Utan ett mångsidigt kulturfält mår landet inte bara sämre, utan utarmas också, konstaterar Konstrådet.

Läs hela uttalandet här (på finska).