Finlandssvensk notskatt nu tillgänglig elektroniskt

22.05.2020 kl. 10:58
Musikförlaget Fennica Gehrman har publicerat totalt 452 körverk i pdf-format på sin webbsida. Nyheten kan glädja mången dirigent eftersom en stor del av noterna inte tidigare har funnits i elektroniskt format.

Närmare hälften av verken har svensk text och enligt Fennica Gehrman handlar det om en del bortglömda kompositörer eller arrangörer vars verk nu finns tillgängliga för första gången på länge. En del av noterna som tidigare har funnits att köpa i tryckt format har varit slutsålda och det här har lett till att en del av verken sannolikt fallit i glömska.

Här kan man ta del av noterna på Fennica Gehrmans webbsida.

En del av verken representerar den finlandssvenska körsångens historia under flera årtionden, och bland kompositörerna kan nämnas flera verk av Erik Bergman samt flera mindre kända kompostiörer och arrangörer som Alfred Anderssen, Hjalmar Backman, Bengt Carlson, Greta Dahlström, Karl Ekman, Erik Fordell, John Granlund, Gottfrid Gräsbeck, Sofie Lithenius, Uno Moring, Selim Segerstam, Immanuel Sikström, Sigurd Snåre, Axel Törnudd och Martin Wegelius.

Sångtexterna erbjuder också en unik inblick i den finlandssvenska lyriken, och det finns texter av bland annat Joel Rundt, Ernst V. Knape, Arvid Mörne och Jarl Hemmer.

Bland verken kan några fascinerande kuriositeter, bland annat Otto Anderssons Hembygdens lov, Alfred Andersséns Sång i natten, som enligt noten tillägnades Dirigentkursen i Korsholm 1936.  Dessutom finns Sune Carlssons stycke Gåva från ovan, given åt jorden, som belönades med tredje pris i Finlands svenska sång- och musikförbunds kompositionstävling år 1944.

Tematiken i musiken varierar och det finns arrangemang för damkör, manskör och blandad kör. Exempelvis finns det en del sakral musik samt lokala visor som Västnyländsk folkvisesvit, Kom, kom ska vi bo på Åland, Värmlandsvisa eller Folkvisa från Tenala. Dessutom finns det många sånger med naturtema, som I skogen, Fjäriln och rosen eller Fall ljuvliga sommarregn.

Verken lämpar sig speciellt väl för amatörkörer samt kyrkokörer.