Förbundens gemensamma uttalande om hobby-musikgruppers verksamhet under coronaepidemin (28.5)

28.05.2020 kl. 12:27
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y., Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry, Sulasol ry och Finlands svenska sång- och musikförbund rf i ett gemensamt uttalande om möjligheten för hobbymusikgrupper att utöva verksamhet under coronaepidemin.
(En uppdaterad text kommer inom kort, till dess hänvisas till förbundets nyhetsbrev 7 augusti. Henrik Lillhannus, verksamhetsledare FSSMF)

Verksamheten i körerna och orkestrarna har varit på paus eller arrangerats på undantagssätt alltsedan statsrådet förbjöd sammankomster på över 10 personer på grund av coronaepidemin.

Från och med juni är sammankomster med över 50 deltagare begränsade, vilket innebär att hobbyutövare nu funderar på ifall det är tryggt att återuppta övningsverksamheten.

  • Så länge som det inte finns ett vaccin eller en fungerande medicin mot Covid-19 utgående från det vi vet just nu, utgör folksamlingar och musicerande i grupp alltid någon slags risk.
  • En hobbygrupp ska alltid agera inom ramarna för de bestämmelser och rekommendationer som landets statsråd och hälsomyndigheter fastställt.
  • Deltagaren i körens eller -orkesterns verksamhet bär själv ansvaret för sitt deltagande.
  • Vi anser det vara viktigt att en person som tillfälligt uteblir från övningar på grund av coronaviruset, obehindrat ska kunna återgå till att delta i övningarna i ett skede där epidemisituationen lugnat ner sig.
  • Vi rekommenderar även att hobbygrupper också i fortsättningen utnyttjar de digitala lösningar som visat sig fungera under undantagstillståndet.

Vi följer aktivt med epidemisituationens utveckling och myndigheternas rekommendationer, och vi strävar efter att uppdatera vår lägesrapport innan höstterminen inleds.

Många hobbyaktörer önskar att få ta del av uppfattningar kring frågan som stöd för sitt beslutsfattande. Det är ändå omöjligt att komma med rekommendationer och noggranna instruktioner för orkester- eller körverksamhet i en situation då experter inom virologi inte ännu vet tillräckligt om virusets smittsamhet.

I många länder samlar man ihop information och diskuterar situationen. Europeiska körförbundet har sammanställt rekommendationer och praxis av olika aktörer inom Europa.  I Nordamerika ordnade American Choral Directors Associationin (ACDA) och The National Association of Teachers of Singing (NATS) ett möte i början av maj där experter gav sin syn på hur koronaviruset påverkar körsång. 

Trots coronan önskar vi alla våra medlemmar en fin sommartid!

Jonna Aakkula, Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) r.y.
Elisa Huovinen, Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry
Sanna Katajavuori, Sulasol ry
Henrik Lillhannus, Finlands svenska sång- och musikförbund rf

 


Några kompletterande länkar (sammanställda av FSSMF)

Gällande begränsningar (Statsrådet)

Information om coronaviruset (Statsrådet)

Beredskap inför det nya coronaviruset (Social- och hälsovårdsministeriet)

Aktuellt om coronaviruset (THL -  Institutet för hälsa och välfärd)

Arbetshälsoinstitutets instruktioner för arbetsplatser (TTL)

Esittävän taiteen sektorin poikkeusajan työskentely- ja esittämisohjeet (Suomen teatterit / Finlands teatrar)

Orkesterien ja kuorojen osalta erilliset ohjeet (Suomen teatterit / Finlands teatrar)

Kor og korona - opdaterte råd (Norges körförbund) 

Biskoparnas anvisning  (EVL, gäller församlingarnas sång och musik) 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valottavat torstaina 6.8. koronavirustilannetta Suomessa ja maailmalla. (Yle Arenan)

Yles tidigre specialsändningar om coronaviruset (Yle Arenan)
Yles allmänna nyheter om corona (Yle, svenska)

Lättläst om coronaviruset (LL-bladet, Informationen är uppdaterad 24.6.2020 och gäller Finland.)

Föreningsresursen (SFV - om föreningsmöten under coronatiden)