Förbundsstyrelsen och utskottens sammansättning

15.06.2020 kl. 10:54
Under Förbundsdagen den 11 juni valdes en ny styrelse för 2020. Under styrelsens konstitutionerande möte valdes också medlemmar till förbundets utskott.

 

Förbundsstyrelsen 2020


Patrik Karlsson, ordförande

Jenny Stenberg-Sirén, vice ordförande
Finlands svenska damkörsförbund
Suppleant: Maj-Len Lignell

Håkan Björk
Finlands svenska manssångarförbund
Suppleant: Tomas Toivonen

Rosi Djupsund
Åbolands Sång- och musikförbund
Suppleant: Johan Nyman

Iréne Liljegren
Ålands sång- och musikförbund
Suppleant: Edward Furbacken

Erik Nygård
Stråkmusikutskottet
Suppleant: Minna Lehtonen (Blåsmusikutskottet)

Benny Ojala
De ungas musikförbund i Svenskfinland (DUNK)
Suppleant: Jesper Eklund

Anne Peltomäki
Finlands svenska körförbund
Suppleant: Kenneth Bergroth

Ann-Kristin Wargh 
Karlebynejdens Sång- och musikförbund
Suppleant: Annika Glader

 

Arbetsutskottet

Patrik Karlsson, ordförande
Jenny Stenberg-Sirén, Finlands Svenska Damkörsförbund
Anne Peltomäki, Finlands Svenska Körförbund
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare

Musikutskottet

Karin Pedersen, sammankallare, ordförande (FSK/blandad kör)
Niels Burgmann (VNSMF/blandad kör)
Tobias Elfving (KnSMF/blandad kör)
Marika Esch (FSD/damkör)
Peik Holländer (DUNK/unga)
Pia Kulla (Rytmmusik)
Minna Lehtonen (BMU/blåsmusik)
Erik Nygård (StråkMU/stråkmusik)
Henrik Wikström (FSM/manskör)
Henrik Lillhannus, sekreterare

Blåsmusikutskottet

Minna Lehtonen, sammankallare, ordförande,
Sandra Herrmans
Benny Ojala, Närpes skolmusikkår
Peter Roos
​Oskar Sandin, Jeppo Ungdomsorkester
Tobias Udd
Henrik Lillhannus, sekreterare

Stråkmusikutskottet

Erik Nygård, sammankallare, ordförande
Samuli Sandberg, Arbis Camerata, 
Daniel Åkermark, Solf stråkorkester
Henrik Lillhannus, sekreterare

Rytmmusikutskottet (vokal rytmmusik)

Patrik Karlsson, sammankallare, ordförande
Bitte Askelund, DeXiM
Pia Kulla, ÅK-Ensemble
Camilla Wiksten-Rönnbacka, Cawiar
Henrik Lillhannus, sekreterare