Gemenskap och sångarglädje på den stora sångfestövningen

26.10.2020 kl. 18:24
Lördagen den 24 oktober ordnade FSSMF sin första virtuella sångfestövning. Intresset var stort och den streamade övningen har i skrivande stund lockat över 1000 tittare runtom Svenskfinland. En del körer hade samlats i stora utrymmen för att tillsammans delta i övningen medan andra körsångare deltog från sitt eget vardagsrum.

– Deltagarna har kommit med mycket positiv feedback. Vi är också väldigt glada över att hundratals personer tog del av övningen live, säger FSSMF:s verksamhetsledare Henrik Lillhannus.

För tillfället har över 1000 personer tittat på övningen, som fortfarande finns tillgänglig på Youtube

Redan då höstterminen inleddes stod det klart att det inte är möjligt att ordna fysiska regionövningar, och därför satte en arbesgrupp bestående av Lillhannus, Kari Turunen, Karin Pedersen och Martin Segerstråle igång med att skissa upp ramarna för en virtuell övning. 

– Vi skapade detta koncept från noll och det känns fint att vi lyckades sammanställa en övning som kändes relevant och givande för alla sångare, säger Lillhannus. 

Själva övningen sändes live från G18 och streamades på Youtube. Övningen inleddes med en 20 minuter lång uppsjungning tillsammans med Mia Makaroff där deltagarna fick väcka upp både kroppen, rösten och sinnet. Därefter fick sångfestens konstnärliga ledare, Kari Turunen, ordet.

Under Festival 21 är den stora masskören i fokus och det är viktigt att alla körsångare och musiker är väl förberedda och har övat ordentligt innan sångfesten. Turunens budskap var att alla ska ta chansen till att öva virtuellt på olika sätt tills det igen är möjligt att ses tillsammans för regionala sångfestövningar.  

– Mitt stora önskemål är att vi genom den här dagen och andra evenemang kan förstärka hoppet och påminna oss alla om hur roligt och helandet det är att sjunga i en kör. På engelska säger man ”this too shall pass”, och när den dagen äntligen kommer, ska vi vara färdiga.  

Även om det stundvis kan kännas jobbigt att konstant leva i limbo utan att veta när man kan öva tillsammans med sin kör som normalt, hälsade Turunen att vi alla sitter i samma båt. 

– Jag vill också påminna er om att ni inte är ensamma. Det finns hundratals med körsångare i landet som saknar sina körer, körkolleger och möjligheten till att sjunga tillsammans. För somliga är Zoomövningar och virtualkörer redan bekanta, för vissa kan det här vara det första steget till distansmusicerande.

Livlig diskussion under pausen


Den egentliga sångövningen tog fart med Finlandia tillsammans med Jutta Seppinen och Fanfar – An die Freude med Martin Segerstråle. Dirigenterna instruerade sångarna och svarade också på frågor. Ifall man inte lyckades skriva ner alla gemensamma andningar och dynamikförändringar under själva övningen kan man gå in och titta på streamen i efterhand.

Efter att alla sjungit igenom körsatsen i Fanfar – An die Freude var det dags att höra hela verket i sin helhet – med tillhörande orkester. Hela fanfaren fick man lyssna till medan en video med sångfestbilder från olika tidsepoker visades upp.

Helsingebygden kör övade tillsammans i en gymnastiksal. 

Själva övningen sändes live på Youtube med Zoom användes också som ett interaktivt forum under övningen. Under pausen delades deltagarna in i mindre grupper på Zoom där de fick mingla och diskutera med varandra om hur deras höst sett ut och hur de arrangerat sin körverksamhet. Möjligheten att träffa nya sångare och utbyta erfarenheter och tips kring hur man kan öva säkert i coronatider upplevdes som väldigt givande av deltagarna.

Dessutom upplevde deltagarna att övningen gav energi till att sätta igång med övande inför sångfesten på allvar. Bland annat dessa kommentarer lämnade deltagarna i Zoomchatten:

– Det här ger energi och viljan att dyka in i sångerna. Tack för övningen!

– Tack! Superbra hela vägen. Aldrig har jag kunnat sångfestrepertoar så här länge på förhand!

– Tack för en jättebra övning - fungerade perfekt och så roligt att få sjunga tillsammans!

– Himla roligt att träffa nya människor via Zoom-grupperna!

Jutta Seppinen som medverkade som dirigent ansåg att övningen säkert varit väldigt terapeutisk för många sångare. Då man tillbringar mycket tid hemma och inte kan öva tillsammans kan det vara väldigt skönt att få träffa andra och sjunga – även om det sker virtuellt. 

Via Zoom kunde man också se hur en del körer hade arrangerat en gemensam samling för att öva. Iförda ansiktsmasker, med säkerhetsavstånd och i stora utrymmen med vädringspaus naturligtvis!

Kammarkören Idun och Alvakören fick pris


Efter diskussionspausen tog Elisa Huovinen över och repeterade De vita nätterna, ett nytt beställningsverk av Cecilia Damström. Deltagarna fick också höra en kort hälsning av Damström, som berättade om sitt verk.

Därefter premierades de mest bjussiga bidragen i den lättsamma tävlingen där körer uppmanades skicka in videor där de sjunger en sångfestsång. De körer som får ett diplom hem på posten är Alvakören från Borgå som sjöng sången Tranor, samt Kammarkören Idun från Helsingfors som hade spelat in sången Afton på stranden i Eira. Gratulerar!

De var också premiärvisning för de fyra virtualkörerna Uti vår hage, Tranor, Himlen är oskyldigt blå och Muusika, som lockade många deltagare. Totalt 110 stycken bidrag lämnades in. Muusika av den estniska kompositören Pärt Uusberg var den mest populära sången med 34 bidrag. Videorna hade klippts ihop av Alex Savander medan Anders Pohjola hade mixat ljudet.

Virtualkören sjunger Muusika.

I slutet av övningen ordnades en kort paneldiskussion med Jutta Seppinen, Elisa Huovinen och Mia Makaroff med det aktuella temat: Hur musicera under coronapandemin?

Att göra upp en plan A, en plan B och en plan C är nuförtiden ett måste för alla körer och orkestrar, eftersom situationen ändras hela tiden. Det gäller också att fundera på säkerhetsplaner.  

– Det är att planera jättemycket hela tiden. Men jag är lyckligt lottad för jag kan arbeta med min musik helt skyddad där hemma och jag har fått ganska mycket beställningar och får skriva mycket musik, säger Mia Makaroff.

För Elisa Huovinen som i början av året tog över dirigentskapet för Akademiska sångföreningen, har coronaåret inneburit en streamad konsert, sånglektioner på tumanhand med koristerna samt övning i kvartetter.

Körsång ska inte jämföras med lagsport


Körsång har i flera sammanhang utpekats som en hobbyaktivitet som kan likställas med fysiska aktiviter som exempelvis lagsporter och därmed också vara farligt med tanke på smittspridningen. Hur ser dirigenterna på de restriktioner som musikbranschen drabbats av jämfört med andra sektorer i samhället?

– Jag tycker att det är orättvist. Exempelvis så arbetar vi i Lyran så att kören är uppdelad i två grupper, vi övar med två meters mellanrum och alla har ansiktsmask. Risken att bli smittad är ganska låg. Jag tycker inte att man borde jämföra ishockey med körsång. Det är väldigt synd att körsång har pekats ut som riskfyllt, säger Jutta Seppinen.  

Mia Makaroff berättar att hon i en av sina körer haft en person som varit sjuk i corona utan att veta om det och kommit på körövning. Men eftersom kören övade med avstånd och visir, blev ingen smittad.

– Det var för mig ett bevis på att vi kan fungera såhär och kunna öva, säger Makaroff.

Men att sjunga i kör handlar om så mycket mer än att gå på övning och sjunga, och de gemensamma samkvämen har fallit bort och körer kan i detta läge inte umgås utanför själva övningarna.

– Vi har i Akademen avbokat alla sitsar och gemensamma kvällsaktiviteter. Tyvärr så har en del av meningsfullheten i dirigenternas arbete tagits ifrån oss, och samma är det för sångarna. Körgemenskapen är en så stor grej och det är viktigt för sångarna att umgås också utanför kören, säger Huovinen.

I detta läge kan man ändå inte hänga läpp och mässa om domedagen för körsången utan nu måste vi vara starka och uppmuntrade, poängterar Makaroff.

– Det finns hopp och det måste vi lyfta upp. Det här är bara tillfälligt. Vi måste påminna varandra om att vi är alla här tillsammans och ingen tycker om det här. Men vi kommer att klara oss!