Virtualkören sjunger Finlandia 6.12

23.11.2020 kl. 10:28
Svenskfinlands största virtualkör uppmärksammar självständighetsdagen med att framföra Finlandia på svenska. Virtualkören forsätter sin charmoffensiv och lockar nya medlemmar på löpande band. Totalt 400 bidrag skickades in, vilket är nytt rekord! Den färdiga videon finns från och med självständighetsdagen här på FSSMF:s webb och sociala medier samt på KSF Medias digitala kanaler.

 Förhållandena för traditionell körsång fortsätter att vara ogynnsamma, men intresset för att sjunga har ingalunda försvunnit. Tvärtom. Fler och fler sångarvänner fortsätter att ansluta sig till Svenskfinlands största virtualkör, vilket är glädjande!

– Man märker tydligt att många körsångare haft ett långt uppehåll eller vill sjunga väldigt gärna. Det känns fint att vi i mörkaste november kunde peppa varandra i gruppen och jobba mot ett gemensamt mål, den största virtualkören i vår korta historia! Säger FSSMF:s verksamhetsledare Henrik Lillhannus.

Att körsång är hälsosamt har bekräftats i otaliga vetenskapliga studier, men det är också bevisat att virtuell körsång är nästintill lika bra för ens hälsa. I en vetenskaplig undersökning från 2019 har forskare vid University College London kunnat bevisa att sångare i en virtuell kör känner sig gladare, upplever att deras självkänsla får en boost och rapporterar också att känslan av isolering minskar.

Då vi gått mot mörkare tider känns denna aspekt ännu viktigare. Att hålla modet uppe och tillsammans förenas i en av våra finaste körklassiker Finlandia, är viktigt för att orka i pandemitider.

– I tider då det är svårt att samlas fysiskt för att sjunga är det viktigt att vi håller sångarfanan högt och kommer ihåg hur sången förenar oss – också virtuellt. FSSMF vill dra sitt strå till stacken och vara med och motarbeta känslor av isolering, samt främja körsångares möjligheter till att sjunga säkert, säger Lillhannus.

Valet på Finlandia var också rätt självklart. Självständighetsdagen närmar sig och Finlandia är ett mycket omtyckt verk som alla sjungande finländare någon gång har sjungit.

– Det kändes också viktigt att göra en virtualkörversion på svenska. Virtuaalikuoro sjöng Finlandia på veterandagen i våras och därför känns det fint att vi nu sjunger den på svenska.

Finlandia är också FSSMF:s del av musikförbundens gemensamma satsning #övarhemma #harrastankotona, en kampanj som går ut på att erbjuda medlemmarna möjligheter att utöva sin musikhobby hemma.

– Vi är glada att några av våra finskspråkiga vänner hittat med till projektet och vågat doppa sig i ankadammen!

En av alla som lämnade in ett bidrag till Finlandiakören är Heli Pakkanen från Vasa. Hon har varit med i alla tre projekt som ordnats och är således en erfaren virtualkörssångare.  

– Det är ett väldigt effektivt sätt att lära sig sin egen stämma. Eftersom virtualkörens repertoar ingår i sångfesten har det också funnits ett klart ändamål med att vara med, vilket motiverar en.

Pakkanen tycker att det är roligt att lära sig nya sätt att öva in sånger, och hon har också funderat på ifall hennes egna kör QuinnTon kunde testa på virtualkörskonceptet.

– Jag har försökt uppmuntra mina körkompisar att vara med och testa. Det passar kanske inte alla, men för min egen del tycker jag att det har varit roligt att sjunga i virtualkör. Det gäller att vänja sig vid tekniken men det är sist och slutligen enkelt.

För varje gång man riggar upp sin hemmastudio blir det enklare, så Pakkanen uppmuntrar folk att modigt pröva på att vara med.

Pakkanen tycker att hon lärt sig sin stämma till alla sånger bra, men att hon funderat på om hon borde ge själva övandet lite mer tid än några dagar för att höja nivån ytterligare.

– När man efteråt ser och hör sig själv sjunga så märker man snabbt sina eventuella manér och man lär sig småningom kontrollera hur man ser ut och låter. Jag tycker att det är bra att komma ihåg att publiken också ska tycka att det är roligt att se på en när man sjunger.

Pakkanen tycker att det känns festligt att sjunga Finlandia, och även om Virtuaalikuoro gjorde en finsk version på sången känns det viktigt att lyfta upp den svenska texten.

– Jag som finskspråkig tycker att det är ett fint val att sjunga Finlandia på svenska.