Fyll i medlemsenkäten för 2020!

10.12.2020 kl. 15:18
Vad lyckades ni med i år och hurdana utmaningar har coronapandemin fört med sig för er ensemble? Svara på FSSMF:s medlemsenkät för 2020 och var med och hjälp oss att göra förbundets verksamhet bättre! Medlemsenkäten ersätter den gamla årsrapporten.

Dom flesta håller säkert med om att året 2020 inte kommer att gå till historien som något vidare trevligt år. Men det är viktigt för oss som förbund att samla in information om våra medlemmar för att vi ska få en uppfattning av hur det gångna året har sett ut för alla körer och orkestrar. Vi önskar därför att alla medlemsensembler fyller i medlemsenkäten för 2020. 

Årets enkät fokuserar på hur våra medlemmar har påverkats av coronapandemin. Vi vill också veta vad ni har lyckats med och vad som har varit era utmaningar.  

Informationen från enkäten kommer även att utnyttjas i en kommande artikel i Resonans, där vi redogör för året som gått. Informationen i artikeln kommer att vara anonymiserad.

Ifylld enkät är också en förutsättning för att kunna ansöka om värdesedel. 

Vi hoppas att du tar dig tiden att svara på enkäten. Tack på förhand!

Här kommer du till enkäten.