Välkommen på "Skapa, sjunga, spela" - Ett webbinarium om fritidsmusikens framtid i Norden

18.01.2021 kl. 11:52
Är du intresserad av framtiden för amatörorkestrar och körer i Norden, skolan och musiken samt vilka effekter amatörmusiken har för vårt välbefinnande? Då ska du genast anmäla dig till evenemanget Skapa, sjunga, spela - ett webbinarium om fritidsmusikens framtid i Norden! Evenemanget ordnas lördagen den 6 februari klockan 12.30 och det är gratis att delta.

Musiklivet i Norden lever av sin mångfald. Antalet utövare är enormt, och alla sidor av musiklivet är representerade – musiker, publik, arrangörer och kompositörer. Hela det musikaliska ekosystemet berörs av de omgivande samhällets kulturpolitiska åtgärder lika mycket som av musikfolkets egna initiativ, insatser och aktiviteter.

Kulturpolitiken i Norden, framför allt den gemensamma nordiska kulturpolitiken, genomgår just nu en kursändring. Stödordningarna inom musik riktas allt mer till yrkesutövande aktörer, på bekostnad av det stora fältet av amatörer och semiprofessionella. Organisationen Musik i Norden i samverkan med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland vill med det här webbinariet belysa verksamhetsförutsättningarna och framtidsplanerna för det stora amatörmusikfältet i Norden och samtidigt visa på de samarbetsmöjligheter och synergier som finns mellan musiker och sångare av olika slag. Vid webbinariet medverkar representanter för olika musikgenrer och alla de nordiska länderna är representerade.

Lusten att sjunga och musicera och musikens inflytande på kulturliv, hälsa och välbefinnande beror inte av andelen yrkesutövande utan av hela fältets aktivitet. Också proffs utövar musik på sin fritid, och de flesta amatörer är beroende av yrkesfolk i utvecklandet av sin verksamhet. Samarbete är lösningen och därför måste hela fältet hållas livskraftigt.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan. Anmälan via Hanaholmens hemsida senast 5.2.2021 kl. 12.00. 

Här hittar du programmet för dagen. 

Läs mer om evenemanget och anmäl dig här.