FSSMF:s arkiv och notförlag har flyttat till G18 i Helsingfors

08.03.2021 kl. 10:39
Arkivet och notförlaget har flyttat från Vasa till ett rum på G18. FSSMF inleder också ett digitaliseringsprojekt för finlandssvenska noter.

Nu finns hela FSSMF:s verksamhet belägen på ett och samma ställe: G18 i Helsingfors. 

Hela förbundets personal har redan arbetat från kansliet på G18 i flera år, och nu har också arkivet och notförlaget flyttat till huvudstaden från Vasa. 

Genom att placera förbundets notförlag i anslutning till personalen förbättras möjligheterna att bedriva förlagsverksamhet och öppna notarkivet för besökare dagtid. 

FSSMF planerar också att inleda ett digitaliseringsprojekt för finlandssvenska noter, och satsa på en digital utgivning av både kompositioner och arrangemang gjorda av svenskspråkiga eller flerspråkiga finlandssvenskar. I och med digitaliseringsprojektet kan FSSMF öka synligheten för i synnerhet den finlandssvenska musiken men också det svenska överlag i Finland. 

FSSMF får regelbundet frågor om specifika arrangemang och detta är också ett sätt att svara på efterfrågan. 

Observera att FSSMF:s gamla adress i Vasa inte gäller längre. All post till FSSMF skickas till: 

Finlands svenska sång- och musikförbund 
Georgsgatan 18, L 4, 00120 Helsingfors