Dags att anmäla sig till förbundsdagen!

15.03.2021 kl. 12:54
Årets förbundsdag går av stapeln på lördag 17 april 2021, klockan 15.00. Årsmötet sker virtuellt över Zoom. Kom ihåg att anmäla dig och lämna in din fullmakt!

Finlands svenska sång- och musikförbunds medlemmar kallas härmed till förbundsdag som hålls lördagen den 17 april 2021 kl. 15:00. Mötet hålls virtuellt över Zoom. Förbundsdagen är FSSMF:s årsmöte. På förbundsdagen behandlas stadgeenliga ärenden och en stadgeändring som möjliggör digitalt deltagande på förbundsdagen även i framtiden.

Varje medlemsförbund har rätt att sända högst fem röstberättigade representanter till förbundsdagen. Förbunden är berättigade till en (1) röst per medlemsgrupp som erlagt föregående års medlemsavgift. Kom ihåg eventuella fullmakter från medlemsförbundet eller din direktanslutna ensemble. Skicka in din fullmakt då du anmäler dig till mötet eller senast fredagen den 16 april klockan 15 till kansli@fssmf.fi. 

Enskilda fritt verkande medlemskörer och medlemsorkestrar som erlagt föregående års medlemsavgift har rätt att sända en röstberättigad representant, som har en (1) röst på förbundsdagen.

Delegater till förbundsdagen uppmanas anmäla sig  senast fredagen den 16 april klockan 15. 

ANMÄL DIG HÄR. 

FULLMAKT HITTAS HÄR. 

Tid: 17.4.2021 klockan 15.00.
Plats: G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors. Deltagare ombeds delta virtuellt via Zoom. Länken till mötet skickas till alla anmälda närmare mötet. 

Förbundsdagen genomförs i enlighet med lagen om temporär avvikelse från föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin.

Efter förbundsdagen håller styrelsen sitt konstituerande möte.