Musikläraren Anna Schultz: Våra elever saknar att sjunga

10.09.2021 kl. 14:30
I Helsingfors har sång varit förbjuden i skolorna i snart ett år – medan barnen i grannkommunerna Esbo och Vanda har fått sjunga under hela pandemin. Musikläraren Anna Schultz berättar att det märks att eleverna är mer ovana vid att sjunga än tidigare.

Sångförbudet har kritiserats av både musiklärare och föräldrar i flera dagstidningar och på sociala medier. Många tycker att det är orättvist att Helsingfors valt en strängare linje än exempelvis Esbo, Vanda och Borgå där eleverna får sjunga som normalt.

För musiklärare i huvudstaden har förbudet inneburit en del jobb då det fått ställa om och fundera ut nya idéer kring hur man kan få eleverna att ta del av sång, som är viktig i läroplanen. 

Anna Schultz som är musiklektor vid Åshöjdens grundskola tycker att det är tråkigt att eleverna inte får sjunga.

– Sången är en central del i läroplanen i musik, i synnerhet på de lägre klasserna. Sångförbudet som varit i kraft sen början av december 2020 har därför påverkat skolans musikundervisning en hel del. I synnerhet musikklassernas verksamhet har drabbats eftersom eleverna har mycket sång och till om med en lektion körsång på sitt schema. Våra elever saknar att sjunga, det känns trist för oss alla att inte få göra det.

Schultz har löst sångbiten genom att jobba utomhus då det är möjligt. Eleverna har stått utspridda och de i årskurs 6 och uppåt har sjungit med munskydd. Eleverna har också samlats i mindre grupper utomhus och sjungit klassvis, med säkra avstånd mellan eleverna.

– Musikklasserna har bandat in låtar i studio och de har också sjungit in vissa stämmor hemma och skickat dem till oss musiklärare. Sedan har vi filmat utomhus och låtit utomstående aktörer göra en musikvideo. Körsång handlar ju om att sjunga tillsammans och andas ihop, dela en gemenskap, lyssna på varann och frasera tillsammans, men de bitarna har saknats.  

Då sången inte har en lika framträdande roll som tidigare har Schultz satsat på att lära ut musikkunskap, musikteori samt låtit sina elever bekanta sig med och spela på olika instrument. Det har blivit mycket body percussion och rytminstrument med de yngre, berättar hon.

Hur går det då med den finlandssvenska sångskatten och annan viktig stamrepertoar som barnen borde lära sig i skolan?

– Jag har löst det så att jag har sjungit in sången hemma med pianoackompanjemang och så har vi gått ut och haft med oss en bärbar högtalare och stått ute och sjungit. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får med sig vissa sånger som de har glädje av hela livet, säger Schultz.

Om eleverna inte själva får möjlighet att utforska och träna sina röster, kan sjungandet kännas främmande. Med sången får eleverna också möjlighet att uttrycka sina känslor.

– Vi har märkt att eleverna är ovanare vid att sjunga än vanligen. Musikklasseleverna säger att de känner att deras sångröster är lite rostiga men att de längtar efter att sjunga tillsammans igen.

Inför hösten har Schultz bandat in stämmor till de körlåtar hon har valt ut och så lyssnar klassen på dem och ser på notbilden om de inte kan sjunga utomhus. Eleverna har också tillgång till stämfilerna så att de kan sjunga hemma.  

– Vi hoppas att vi snart kan sjunga tillsammans igen och ordna konserter och bjuda in familjerna och sprida sång- och spelglädje. Förhoppningsvis blir läget bättre så att det snart går att lätta på restriktionerna, säger Schultz.

Sång med munskydd kan bli aktuellt

Läkare Sanna Isosomppi från Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet berättar att sångförbudet är en förebyggande åtgärd för att hindra coronaviruset från att spridas.

– Sång ökar risken för smittspridning ifall det finns en person på plats som är coronasmittad. Corona smittar genom droppar, aerosoler och genom beröring. Därför har vi rekommenderat att man tillsvidare inte sjunger inomhus, säger Isosomppi till Resonans.

Isosomppi betonar att det är frågan om en säkerhetsåtgärd som är nödvändig i detta skede av epidemin. Men vaccinationsgraden blir allt högre bland eleverna i högstadierna och snart är det möjligt att utvärdera situationen på nytt. För de yngre barnen är det också bra att vaccinationsgraden bland föräldrar och vårdnadshavare blir högre hela tiden.

– Vi följer med läget hela tiden och utvärderar behovet för olika slags säkerhetsåtgärder varje vecka i samarbete med representanter från fostrans- och utbildningssektorn, säger Isosomppi.

Finns det empiriska bevis för att specifikt sång ökar smittorisken?

– Då man sjunger bildas mer droppar och aerosoler än när man pratar. Om en person har corona, sprids viruset mer effektivt då man sjunger. Vi har under epidemin erfarenhet från sådana situationer då viruset tyvärr har spridits i körer och då man sjunger. Smittsiffrorna är fortfarande höga, och därför behövs olika slags säkerhetsåtgärder i skolorna.

Varför kan barnen inte sjunga med munskydd?

– Det här är en bra fråga. I takt med att epidemiläget förbättras kan det här komma i fråga och vi funderar antagligen på det här alternativet i fortsättningen.