Ansök om körlägerstöd! Planera era kör/orkesterläger i fina finlandssvenska folkhögskolemiljöer.

31.08.2022 kl. 11:36
FSSMF börjar dela ut understöd till medlemsensembler som arrangerar kör- eller orkesterläger och samtidigt utnyttjar de fina folkhögskolemiljöerna i Svenskfinland.

Foto: Traditionscentrum Kuggom

FSSMF fördelar understöd till medlemsensembler som ansöker om medel för att som arrangerar sina kör- eller orkesterläger i någon av de fina folkhögskolemiljöerna i Svenskfinland. Ansökningstien är löpande, så sök! För ändamålet har FSSMF fått understöd från Svenska kulturfonden.

Läs mera om körlägerstöd här