FSSMF:s logo är mörblåd med en lagerkvist, diagonala streck som kan tolkas som strängar eller notlinjer.

FSSMF får ny grafisk profil

05.04.2023 kl. 14:50
Finlands svenska sång- och musikförbund byter skepnad. Framöver kommer våra medlemmar att kunna se förbundet i en mer allsidig färgkombination och logotyp.

Den nya logon är mörkblå och inspireras av logon på förbundets gamla fana. Lagerkvisten finns med, likaså färgerna gult och orange. De lodräta strecken har blivit diagonala i den nya logon och uttrycket är modernt. Strecken kan tolkas som strängar eller notlinjer. 

Den nya grafiska profilen kommer främst att visa sig i färger, typsnitt, illustrationer och grafiska element som bubblor och illustrationer. Ett diagonalt mönster ger textur till den visuella identiteten. Musiken syns konkret i illustrationerna och fotona.

Målet med den grafiska profilen är att den ska förstärka bilden av Finlands svenska sång och musikförbund och skapa igenkänning.