Rosi Djupsund har långt ljust hår och är klädd i svart.

Rosi Djupsund ny ordförande för FSSMF

17.04.2023 kl. 13:19
Finlands svenska sång- och musikförbund valde Rosi Djupsund till ny ordförande.

Lördagen den 15 april samlades Finlands svenska sång- och musikförbund i Tammerfors för att välja ny ordförande efter mångårige förbundsordförande Patrik Karlsson, som efter 12 år som ordförande och 18 år i styrelsen meddelat att han stiger åt sidan.

Till ny ordförande valdes Ros-Mari (Rosi) Djupsund, filosofie doktor inom musikvetenskap och en mångårig professionell påverkare och ledare inom finlandssvenskt musikliv. För tillfället leder hon Åbolands sång- och musikförbund, en kammarmusikfestival på Åland och kör-för-alla-kören Cantralla vid Åbo Arbetarinstitut.

FSSMF är en politiskt och religiöst obunden takorganisation för hobbykörer, stråkorkestrar och blåsorkestrar, där medlemmarna är lokala sång- och musikförbund och specialförbund för damkörer, manskörer och blandade körer samt de ungas musikförbund DUNK.

- Jag är stolt och glad över att få leda FSSMF. Det blir en stor utmaning att fortsätta att driva och utveckla sång- och musiklivet i Svenskfinland, sade Rosi Djupsund, som har ett starkt engagemang för att alla som vill ska få sjunga.

På Rosis långa meritlista finns bland mycket annat uppgifterna som verksamhetsledare för Musikfestspelen Korsholm, intendent för ett flertal proffsorkestrar och producent för Kulturföreningen Katrina på Åland. Hon har omfattande erfarenhet av körsång i egenskap av sopran. Hennes doktorsavhandling heter ”Hur härligt sången klingar” och avhandlar frågor om identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång.

Finlands svenska sång- och musikförbund hälsar sin nya ordförande varmt välkommen! 

För mer information kontakta:
Rosi Djupsund, e-post rosidjupsund@gmail.com, tfn 0407689980  (ny ordförande)
Patrik Karlsson, epost patrik.karlsson@vantaa.fi, tfn 040 7286447  (tidigare ordförande)
Henrik Lillhannus epost henrik.lillhannus@fssmf.fi, 0500 865990 (verksamhetsledare)
www.fssmf.fi