Samspelsveckoslut för blåsare, välkommen med och spela!

11.05.2023 kl. 18:31
Samspelskursen ordnas 18-20 augusti och erbjuder alla som spelar blåsinstrument en möjlighet att under ett veckoslut musicera tillsammans med andra blåsare under ledning av Nanne Vaihinen och Johan Cantell.

Vi koncentrerar oss på samspel inom ensembler, vilkas sammansättning även kan variera. Instrumentalister i alla åldrar kan delta, både nybörjare och längre hunna musikutövare är hjärtligt välkomna.

Som kursledare fungerar Johan Cantell och Nanne Vaihinen.

Vi delar upp oss i ensembler med en lämplig fördelning mellan instrumenten, så att alla får utmaningar som motsvarar den egna nivån. Musiken består av verk inom olika genrer (klassiskt, jazz, musikal, filmmusik, pop osv.)

Kursen är tvåspråkig.

Anmälning: vnf.fi/kurs/samspel