Nordiskt sångsymposium i Oslo 20-22 september

12.06.2023 kl. 01:13
Betydelsen av sång - för kultur, hälsa, gemenskap och inlärning - vi har mycket att lära av varandra, både internt och över nationsgränserna. Genom närmare samarbete och mer kunskapsutbyte kan vi stärka utförandet av våra samhällsuppdrag.

Arrangörernas hälsning:

ALLA är välkomna till Nordiskt sångsymposium 20-22.9.2023, som skapar en nordisk mötesplats för alla som är måna om att människor sjunger tillsammans och om sångens plats i samhället. 

I planeringen har vi dock lagt särskild vikt vid att symposiet ska vara relevant för dem som arbetar med sång och sång tillsammans i en eller annan form, antingen som yrkesverksamma eller volontärer.

Det är anställda och styrelseledamöter i musikorganisationer, kulturhus och scenkonstinstitutioner, anställda och volontärer som arbetar med sång och kultur i kommuner, kulturskolelärare, kördirigenter, politiker, musikterapeuter, sångare, kyrkomusiker, forskare/universitet och högskolepersonal etc.

Det pågår mycket spännande forskning och många fina sångaktiviteter/projekt anordnas, som vi tror att många kommer att uppskatta att lära känna bättre. 

Biljettförsäljning, early bird-priser fram till sista maj:
https://www.sangsymposium.com/billetter