Den 25:e sång- och musikfesten i Helsingfors 2021

11 Juni 2021 kl. 09.00–13 Juni 2021, 17.00

Sångfesttraditionen fyller 130 år!

Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF) ordnar med fem års mellanrum en sång- och musikfest för alla sina medlemsorganisationer. Den senaste anordnades i Karleby år 2016 och därförinnan gjordes festen i Åbo 2011 och i Vasa 2006. Traditionen med finlandssvenska sång- och musikfester går tillbaka till 1891 då den första festen ordnades i Ekenäs.  

Den i ordningen 25 finlandssvenska sång- och musikfesten arrangeras i Helsingfors den 11-13 juni 2021. Finlands svenska sång- och musikförbund står som huvudarrangör för evenemanget i samarbete med Helsingfors sång- och musikförbund.


Arrangör
Finlands svenska sång- och musikförbund