Integrationsseminarium

26 September 2019 kl. 10.00–16.00

Har du tänkt på hur du kan jobba med inegration och inklusion i samhället, och det via musik och kultur? Då är det här seminariet något för dig! Här får du bekanta dig med olika projekt som förs och förts i Finland och Sverige, och höra erfarenheter från de som jobbat med projekten. Vad fungerar och vad fungerar inte? Hur ska man handskas med kulturella skillnader? Hur når man bäst målgruppen för ens aktivitet?

Dessutom håller vi en paneldiskussion där musikens roll i integrationen diskuteras och under eftermiddagen ordnas också olika workshopar kring temat.

SAVE THE DATE som pdf


Plats
Nordens hus, Tammerfors

Arrangör
Finlands svenska sång- och musikförbund