Digitala tjänster
Med stöd av Svenska kulturfonden erbjuder FSSMF sina medlemmar kostnadsfritt Kulturhusets webb-, e-post- och föreningsprodukter.
 
 
Bygg hemsidor enkelt!
Körer och orkestrar som är medlemmar i FSSMF får tillgång till hemsidesverktyget Digistoff samt stöd och utbildning utan kostnad.
 
Utbildning och stöd
Förbundets webbstödsperson är Robin Sjöstrand. Kontakta honom i frågor som rör Digistoff och hemsidor som beställts via FSSMF.

 

 

 

IT KURSER

Svenska Folkskolans Vänner (SFV) arrangerar IT-kurser i Nyland. Kurserna är gratis och riktar sig till organisationsanställda och föreningsaktiva. Det lönar sig att nyttja detta kursutbud medan det ännu är gratis. Finns det intresse så kommer det säkerligen att arrangeras flera kurser med olika teman under hela hösten och vintern.

Info finns på: http://kulturfabrikenab.fi/sv/kurser

Man kan även läsa om och anmäla sig till kurserna via SFV:s hemsida: http://www.sfv.fi/sv/evenemang/